• Direktorė

  Danutė Trukšinienė

  Strėvininkų socialinės globos namų direktorė

  Visada reikia žvelgti tik į priekį...
  Gyvenimo credo

  Gyvenimo aprašymas

  Gimimo data                      1972 m. liepos 2 d. Gruodiškių km., Molėtų raj.

  Išsilavinimas

  2012-2015    Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos supervizorių asociacija, Miunsterio akademija (Vokietija) – Supervizorė (koučerė)

  2007-2009    Vilniaus Pedagoginis universitetas – Socialinio darbo magistro laipsnis (specializacija – socialinių institucijų vadyba)

  2005-2007    Vilniaus Pedagoginis universitetas – Edukologijos bakalauro laipsnis, socialinio pedagogo kvalifikacija

  2001-2005    Utenos Kolegija – Socialinio pedagogo darbo administravimo specialybė

  Mokslinių interesų kryptys

  Organizacijos vadyba, Ugdomasis ir profesinių santykių konsultavimas, Socialinių darbuotojų veiklos organizavimas, Darbo su suaugusiais ypatumai, Socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

  Kvalifikacija                        Socialinio darbuotojo eksperto, įgyta 2015 m., naujai pasitvirtinta – 2021 m.

  Profesinė patirtis

  Nuo 2021-06-01                Strėvininkų socialinės globos namų direktorė

  Nuo 2019-09-02                Vilniaus kolegija, lektorė

  2016-10-14 2021-05-28     Nijolės Genytės socialinės globos namai, Direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms

  1992-2016                          Pabradės socialinės globos namai, Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu, turinčiais protinę/psichinę/kompleksinę negalę

  Projektinio darbo patirtis

  Nuo 2020-11-17                 Darbo grupės narė, Tarptautinis projektas ‚DIGICARE/2020“

  Nuo 2019-01-10                 Projekto koordinatorė, projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

  Nuo 2017-11-03                 Projekto koordinatorė, projektas „Įdarbinimo iniciatyvų skatinimas Vilniaus regione“

  2017-2019                          Projekto vadovė, projektas „Bendravimas ir pasdalinimas patirtimi“ su Vilniaus arkivyskupijos Caritu

  2017                                   Projekto vadovė, projektas „Mokomės vieni iš kitų“

  Narystė organizacijose

  2015-2021                          Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos narė

  2015-2021                          Lietuvos profesinių santykių (supervizorių) asociacijos narė

  2015-2019                          Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Vilniuas skyriaus valdybos narė

  Apdovanojimai, padėkos

  2019 m. padėka už nuoširdų darbą, stiprinant ir telkiantLietuvos socialinių darbuotojųasociacijos Vilniaus skyrių (Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentė)

  2019 m. padėka už iniciatyvumą parengiant ir įgyvendinant projektą „Bendradarbiavimas ir pasidalinimas patirtimi“ (Pabradės socialinės globos namų direktorius)

  2017 m. padėka už projekto „Mokomės vieni iš kitų“ įgyvendinimą (Pabradės socialinės globos namų direktorius)

  2017 m. padėkos už ilgametį, nuoširdų, sąžiningą ir profesionalų darbą (Pabradės socialinės globos namų direktorius, Seimo nariai)

  2016 m. už aktyvų dalyvavimą Lietuvos socialinių įstaigųdarbuotojų profesinės sąjungosveikloje (LSĮDPS pirmininkas)

   

   

Puslapis "Direktorė" atnaujintas 2022-12-12

© 2016–2023 Strėvininkų socialinės globos namai. Valstybės biudžeto įstaiga

Kontaktai

Mokyklos g. 46 Mūro Strėvininkų km., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav., LT-56202. 
Tel.: 834653538;
Faks.: 834653538. 
El.paštas: strevininkup@gmail.com

Adresas

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre. Visos teisės saugomos teisės aktų nustatyta tvarka, kopijuoti bet kokią informaciją ar duomenis be rašytinio sutikimo draudžiama.
Juridinio asmens kodas: 290796410