• Teikiamų paslaugų sąrašas

  PATVIRTINTA Strėvininkų socialinės globos namų direktoriaus 2013 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-13

  STRĖVININKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

  1. Informavimas.

  2. Konsultavimas.

  3. Tarpininkavimas ir atstovavimas.

  4. Apgyvendinimas:

  4.1. asmeniui suteikiamas privatumą garantuojantis gyvenamasis plotas, atitinkantis teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus;
  4.2. derinami kambaryje gyvenančiųjų asmenų interesai, šeimyniniai ryšiai, charakteriai, poreikiai;
  4.3. kiekvienas gyventojas miegamajame kambaryje aprūpinamas pagrindiniais baldais: lova, kėde, spintele, stalu ir spinta naudojasi visi viename kambaryje gyvenantys asmenys;

  4.4. gyventojui suteikiama teisė turėti savo asmeninių baldų ar kitų daiktų;
  4.5. kiekvienas gyventojas gali naudotis poilsiui bei užimtumui skirtais kambariais;
  4.6. suteikiami reikalingi komunaliniai patogumai ir užtikrinamos saugios gyvenimo sąlygos;
  4.7. sukuriama asmens gyvenamoji aplinka kuo artimesnė namų aplinkai;
  4.8. kiekvienas gyventojas aprūpinamas patalyne, sezoną atitinkančiais būtiniausiais drabužiais ir avalyne.

  5. Maitinimas:
  5.1. gyventojų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomenduojamomis maisto produktų paros normomis socialinę globą gaunantiems asmenims;
  5.2. gyventojai maitinami keturis kartus per dieną;
  5.3. atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir esant medikų rekomendacijoms, gali būti keičiamas maitinimo dažnumas, organizuojama speciali dietinė mityba;
  5.4. sudaroma galimybė gyventojui suprantama forma kasdien susipažinti su meniu, pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento;
  5.5. gyventojui pagal jo savarankiškumo lygį, galimybes ir pageidavimus sudaromos sąlygos užsiimti maisto savo poreikiams ruošimu;

  5.6. yra sudarytos sąlygos, bet kuriuo metu, esant poreikiui, išgerti šiltos kavos ar arbatos; 5.7. esant būtinumui, gyventojui užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant.

  6. Asmens higienos paslaugų organizavimas:
  6.1. sąlygų sudarymas gyventojams patiems rūpintis asmens higiena;
  6.2. aprūpinimas būtiniausiomis asmens higienos priemonėmis;
  6.3. pagalbos suteikimas atliekant asmens higienos procedūras;
  6.4. kas septynias dienas organizuojamas gyventojų maudymasis;
  6.5. gyventojų, negalinčių pasirūpinti asmens higiena, kasdieninis apiprausimas; 6.6. plaukų kirpimas, barzdų skutimas.

  7. Buities paslaugos
  7.1. patalynės ir rūbų skalbimas, lyginimas, taisymas ir siuvimas; 7.2. avalynės taisymas;
  7.3. gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas ir priežiūra; 7.4. patalpų dezinfekavimas.

  8. Laisvalaikio organizavimas: 8.1. saviveiklos organizavimas;

  8.2. koncertai, susitikimai, paskaitos, parodos, popietės; 8.3. vardadieniai, gimtadieniai, valstybinės ir kitos šventės; 8.4. televizijos laidų žiūrėjimas, radijo klausymas;

  8.5. išvykos į kultūros renginius, ekskursijas, poilsio, kūrybines stovyklas; 8.6. švietėjiška veikla;
  8.7.dailės, rankdarbių terapijos.

  9. Sporto paslaugos, laisvalaikio užimtumo paslaugos (įvairūs žaidimai), sveikatingumo dienų ir sporto švenčių organizavimas;

  10. Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas: 10.1. tvarkant pinigų apskaitą;
  10.2. apsiperkant;
  10.3. atliekant buities darbus;

  10.4. bendraujant ir pan.
  11. Darbinių įgūdžių ugdymas:

  11.1. mezgimas;
  11.2. siuvinėjimas;
  11.3. dailės dirbiniai, rankdarbiai;
  11.4. savarankiškas aplinkos tvarkymas;
  11.5. kita su darbinių įgūdžių ugdymu ir palaikymu susijusi veikla.

  Globos namų gyventojų įdarbinimas socialinėse įmonėse.

  Teisinės pagalbos organizavimo paslaugos.

  Religinių apeigų organizavimo paslaugos.

  Slaugos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas:

  15.1. gyventojui užtikrinama teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją, vadovaujantis sveikatos priežiūra reglamentuojančiais teisės aktais;
  15.2. gydytojų specialistų konsultacijų organizavimas, esant būtinybei gyventojų hospitalizavimas; 15.3. aprūpinimas medikamentais, slaugos priemonėmis ir tvarsliava pagal nustatytus finansinius normatyvus;

  154. profilaktinio gyventojų sveikatos būklės tikrinimo organizavimas;
  15.5. neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, vadovaujantis šių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais;
  15.6. sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir ugdymo priemonių propagavimas;
  15.7. psichologinė pagalba.

  16. Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Puslapis "Teikiamų paslaugų sąrašas" atnaujintas 2021-11-06

© 2016–2022 Strėvininkų socialinės globos namai. Valstybės biudžeto įstaiga

Kontaktai

Mokyklos g. 46 Mūro Strėvininkų km., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav., LT-56202. 
Tel.: 834653538;
Faks.: 834653538. 
El.paštas: strevininkup@gmail.com

Adresas

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre. Visos teisės saugomos teisės aktų nustatyta tvarka, kopijuoti bet kokią informaciją ar duomenis be rašytinio sutikimo draudžiama.
Juridinio asmens kodas: 290796410