• Šv. Vincento Pauliečio atlaidai2

  2018-10-01
  Turiningam mūsų gyvenimui reikia šviesos bei tiesos, kad žinotume prasmę ir neklaidžiotume. Reikia jėgų, kad įstengtume darbuotis ir į tikslą žengti. Reikia vilties ir džiaugsmo, kad gyvenimo negandos nepalaužtų.
  Šviesą mums teikia dieviškasis Kristaus mokslas.
  Jėgų duoda Jo dieviškoji malonė.
  Gaivina ir veda Jo dieviškoji Meilė.
  Lietuvos ganytojų laiškas

  1885 metais kunigas Vincentas Paulietis Leono XIII yra paskelbtas gailestingumo organizacijų globėju, tad kiekvienais metais mūsų globos namuose rugsėjo mėnesį yra švenčiami Šv. Vincento Pauliečio atlaidai. Ne išimtis ir šie metai, nes ruduo mūsų bendruomenėje be šios šventės yra sunkiai įsivaizduojamas.

  Krentantys lapai, sunkiai iš po debesų besiskverbiantys saulės spinduliai ir  žvarbus vėjas rugsėjo 28 dieną sujungė mus vienai bendrai maldai. Iškilmingas mišias aukojo Kaišiadorių parapijos klebonas dekanas monsinjoras Rimvydas Jurkevičius kartu su Žiežmarių parapijos klebonu Roku Puzonu ir Darsūniškio parapijos klebonu Petru Linkevičium. Dekanas Rimvydas Jurkevičius sakydamas pamokslą visus susirinkusius kvietė atidžiai klausytis Dievo žodžio, paprašyti Dangiškos globos ir užtarimo. Ragino semtis stiprybės iš Vincento Pauliečio gerų darbų. Sveikino darbuotojus, dirbančius globos namuose su socialinio darbuotojo diena, linkėjo ištvermės ir kantrumo, tarpusavio supratimo, pasitikėjimo ir drąsos. Ši diena buvo kupina dvasingumo ir ramybės.

  Po Šv. Mišių visiems susirinkusiems padėkos žodžius, kupinus meilės ir šilumos,  tarė globos namų direktorius, Kęstutis Jakelis, kuris kaip ir visada kvietė būti drąsiais, teisingais ir tikinčiais savo darbo prasme.

  Atlaidų šventėje drauge su mumis buvo ir mums sveikinimo žodį tarė bei įteikė darbuotojams padėkas Lietuvos Respublikos seimo narė Laimutė Matkevičienė.

  Šie padėkos žodžiai: „ Už ilgametį profesionalų, sąžiningą ir garbingą vadovavimą“ buvo skirti mūsų globos namų direktoriui, Kęstučiui Jakeliui.

  Už didelį pareigingumo, jautrumo ir atsakomybės jausmą dėkojo socialinei darbuotojai Kristinai Pinelytei ir socialinio darbuotojo padėjėjui Ričardui Pukevičiui.

  Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus taip pat sveikino visus susirinkusius, o ypatingai dirbančius socialinį darbą, linkėjo atsakingame ir sunkiame darbe niekuomet nepritrūkti stiprybės, optimizmo, kantrybės ir vilties. Taip pat džiaugėsi mūsų įstaigos atvirumu, nuolatiniu dalyvavimu Kaišiadorių bendruomeniniuose renginiuose.

  Gausiai salėje susirinkusius globos namų gyventojus, svečius ir darbuotojus eilėmis bei melodingomis dainomis pasveikino Kruonio kultūros centro moterų ansamblis „Svaja“ ir dovanojo koncertą.

Puslapis "Šv. Vincento Pauliečio atlaidai2" atnaujintas 2021-11-06

© 2016–2023 Strėvininkų socialinės globos namai. Valstybės biudžeto įstaiga

Kontaktai

Mokyklos g. 46 Mūro Strėvininkų km., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav., LT-56202. 
Tel.: 834653538;
Faks.: 834653538. 
El.paštas: strevininkup@gmail.com

Adresas

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre. Visos teisės saugomos teisės aktų nustatyta tvarka, kopijuoti bet kokią informaciją ar duomenis be rašytinio sutikimo draudžiama.
Juridinio asmens kodas: 290796410