• Paminėta Lietuvos socialinių darbuotojų diena

  2023-09-29

  Rugsėjo 27 dieną švenčiama Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Daugeliui iš mūsų, dirbantiems Globos namuose, ši diena suteikia puikią progą apmąstyti savo profesinį pasirinkimą bei vėl iš naujo suprasti, kad socialinis darbas ir darbas Globos namuose - tai nuolatinis žvelgimas pro svetimo žmogaus gyvenimo duris. Ir ne dėl smalsumo, ne dėl noro pasmerkti, o tik tam, kad pakelti, padėti ir palaikyti.

  Taigi, kaip ir kasmet, tradiciškai, ši diena mums yra tapusi svarbiu socialinio darbo kalendoriaus įvykiu, kai Globos namuose švenčiama ir skatinamas profesijos indėlis į paslaugų gavėjus, jų šeimas ir, žinoma, į platesnę visuomenę.

  Mes, dirbantys Globos namuose, esame žmonės, kurie visada būna šalia paslaugų gavėjų, kai jiems prireikia ne tik fizinės, bet ir dvasinės pagalbos. Esame tie, kurie išklauso, paguodžia ir pataria. Esame visada šalia žmonių, kuriems reikia priežiūros ir šilumos. Esame tam, kad įamžintume paslaugų gavėjų istorijas, kurios nepasakojamos tiesiog išnyksta. Esame tie, kuriems likimas lėmė socialinį darbą dirbančiųjų kelią. Esame paslaugų gavėjų pakeleiviais bei jų istorijų liudininkais, kurie neleidžiame tom istorijom išnykti ir įamžiname jas kiekvieno iš mūsų atmintyje.

  Rugsėjo 27 – osios rytą pradėjome bendra malda ir buvimu bendrystėje. Drauge patyrėme bendrystės svarbą. Širdis atvėrėme Dievo meilei. Vincento atlaidų Mišias Globos namuose aukojo: Žiežmarių parapijos klebonas Povilas Tekorius, kunigas Algirdas Akelaitis bei, jau ne vienerius metus mūsų sielas muzika džiuginantis, Darsūniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas kanauninkas Petras Linkevičius.

  Dabartyje žmonės gyvena apimti nuolatinės baimės, juos persekioja įvairūs stresai, neramumai, kurie dažniausiai sukelia priešiškumą, apkalbas, šmeižtą ar kitų daugelį dalykų. Juk nesvarbu: esi turtingas ar vargšas, stiprus ar silpnas, išsimokslinęs ar mažiau mokslų ragavęs – bet visi mes trokštame ramybės, tik daugelis nežinome, kur jos ieškoti, į ką atsiremti. Tad kunigas Algirdas Akelaitis, mus tikinčiuosius ir visus dalyvavusius šv. Mišių aukoje, pamokslo metu, kvietė nusiraminimo ir ramybės ieškoti maldoje, per kurią suartėjame su Dievu, sustipriname savo pasitikėjimą Juo.

  Po šv. Mišių bendravome, džiaugėmės vienas kitu, džiaugėmės gyvenimu. Juk socialinio darbuotojo diena, tai diena, kai galima stabtelti ir pasvarstyti, kas nuveikta ir ką dar galima nuveikti. Pasvarstyti, kam ir už ką padėkoti.

  Po pietų susirinkome salėje paminėti socialinio darbuotojo dienos. Turėjome labai jaukią ir šiltą popietę, kurios metu negailėjome vieni kitiems gražių žodžių

  Globos namų direktorė Danutė Trukšinienė kalbėdama apie socialinį darbą, socialinį darbuotoją ar darbą Globos namuose, pabrėžė meilės žmogui ir profesionalumo dermę. Juk labai dažnai galvojama, kad kreipiantis į socialinį darbuotoją, tikimasi stebuklo, staigaus ir ryškaus pokyčio, tačiau svarbu suvokti, kad socialinis darbuotojas yra žmogus, kuris geba išklausyti; kuris turi žinių ir gebėjimų, kad galėtų padėti žmonėms suprasti, ką jie jaučia; kuris turi įgūdžių, kaip išmokyti kitą tvarkytis savo kasdienybėje; kuris gali padėti pamatyti esančias galimybes ir atskleisti turimus resursus ir turi aštrų žvilgsnį bei norą dirbti kartu su paslaugų gavėju, kad dalykai keistųsi; kuris padeda mokytis pasirinkti tai, kas tinka individualiai konkrečiam asmeniui. Taigi mes, socialinį darbą dirbantys -  negalime nueiti pokyčio kelio už paslaugų gavėją, tačiau galime būti šalia paslaugų gavėjo, kai jis pats mėgina eiti savo pasirinktu keliu. Mes negalime išgelbėti žmonių, bet galime jiems padėti atrasti jų stiprybes, kad jie patys save išsigelbėtų...

  Tarusi sveikinimo žodžius darbuotojams, direktorė visiems, dirbantiems Globos namuose, padėkojo už mylinčias širdis ir geras rankas! Taip pat visą mūsų bendruomenę sveikino ir svečiai. Šventiniame renginyje Socialinio darbuotojo dienai paminėti drauge su mumis buvo ir mums palinkėjimus tarė bei įteikė darbuotojams padėkas seimo narė Silva Lengvinienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės vicemeras Algimantas Radvila bei Vilniaus kolegijos atstovės.

  Tradiciškai renginio metu buvo pasveikinti darbuotojai, Globos namuose dirbantys 10, 15, 25, 40 ir 45 metų darbo šioje įstaigoje sukaktimi. Brandžius ir išmintingus darbo metus nulemia žmogaus keliai, darbai, patirtys ir mintys – visa tai, kuo mes, dalindami save, praturtiname kitus. Taigi šioje kelionėje yra tam tikros stotelės, kurias šiandien, kaip ir pernai, jas visas paminėjome.

  Šią dieną susirinkome, kad pabūtume kartu, pasidžiaugtume kolegų sėkmėmis, pagerbtume vieni kitus, o labiausiai įvertintus – apdovanotume... Įteikėme nominacijas pačių globos namų darbuotojų rinkimų metu vienas kito įvertintiems kolegoms už Globos namuose nuveiktus darbus, atsidavimą, organizacinius gebėjimus, nuoširdumą, meilę, šilumą, širdies jautrumą, kasdien perduodamą paslaugų gavėjams: „Geriausiam socialiniam darbuotojui, Geriausiam individualios priežiūros darbuotojui, Geriausiam sveikatos priežiūros darbuotojui, Geriausiam ūkio padalinio darbuotojui, Geriausiam užimtumo specialistui ir Geriausiam administracijos darbuotojui“.

  Neveltui yra sakoma, jog socialinio darbuotojo darbas kasdien pareikalauja rudeniškos brandos, prometėjiško pasiaukojimo bei sizifiškos kantrybės. Tad linkime visiems socialinį darbą dirbantiems žmonėms ir patys sau: didžiulės kantrybės, dvasinės stiprybės ir sveikatos. Būkime kaip tos saulėgrąžos, kurios gręžiasi į saulę – o mes gręžkimės ir toliau į žmogų...

Puslapis "Paminėta Lietuvos socialinių darbuotojų diena" atnaujintas 2023-09-29

© 2016–2023 Strėvininkų socialinės globos namai. Valstybės biudžeto įstaiga

Kontaktai

Mokyklos g. 46 Mūro Strėvininkų km., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav., LT-56202. 
Tel.: 834653538;
Faks.: 834653538. 
El.paštas: strevininkup@gmail.com

Adresas

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre. Visos teisės saugomos teisės aktų nustatyta tvarka, kopijuoti bet kokią informaciją ar duomenis be rašytinio sutikimo draudžiama.
Juridinio asmens kodas: 290796410