Prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo tvarka


Strėvininkų socialinės globos namų prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo tvarka  reglamentuoja globos namų gyventojų bei jų artimųjų (tėvų, globėjų, rūpintojų), darbuotojų ar kitų suiteresuotų asmenų prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimą ir asmenų aptarnavimą globos namuose.

Prašymus, skundus bei pranešimus globos namuose galima pateikti:

 - žodžiu tiesiogiai Direktoriui ar jo atstovui (direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams, socialinio darbo ar gyventojų sveikatos priežiūros padalinių vedėjams) atvykus į globos namus;

 - raštu paštu, adresu (Mokyklos g. 46, Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav., LT - 56202, Strėvininkų socialinės globos namai);

 - raštu elektroninėmis priemonėmis, adresu (strevininkup@gmail.com);

 - telefonu 8346 53538.

Strėvininkų socialinės globos namų prašymų, skundų bei pranešimų negrinėjimo ir asmenų aptarnavimo tvarka

Puslapis "Prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo tvarka" atnaujintas 2021-05-04