Darbo užmokestis


Strėvininkų socialinės globos namų darbuotojų darbo užmokestis

(2018 m. IV ketvirčio duomenys)

Eil. Nr. Darbuotojų kategorijos Pareigybių skaičius

Darbo užmokestis, tenkantis vienai pareigybei, eurais (priskaityta)

1. Skyrių vadovai 4 1568
2. Socialiniai darbuotojai 8 1370
3. Specialistai 12 860
4. Sveikatos priežiūros specialistai (slaugytojos, masažuotoja, kineziterapeutas) 11

846

5. Socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojo padėjėjai 57 661
6. Valytojai 8 448
Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2019-01-25