Darbo užmokestis


Strėvininkų socialinės globos namų darbuotojų darbo užmokestis

(2020 m. III ketvirčio duomenys)

Eil. Nr. Darbuotojų kategorijos Pareigybių skaičius

Darbo užmokestis, tenkantis vienai pareigybei, eurais (priskaityta)

1. Skyrių vadovai 4 2262
2. Socialiniai darbuotojai 8 1481
3. Specialistai 12 1217
4. Sveikatos priežiūros specialistai (slaugytojos, masažuotoja, kineziterapeutas) 11

1145

5. Socialinio darbuotojo padėjėjai 58 990
6. Valytojai 8 694
Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2020-10-16