Darbo užmokestis


Strėvininkų socialinės globos namų darbuotojų darbo užmokestis

(2019 m. I ketvirčio duomenys)

Eil. Nr. Darbuotojų kategorijos Pareigybių skaičius

Darbo užmokestis, tenkantis vienai pareigybei, eurais (priskaityta)

1. Skyrių vadovai 4 1718
2. Socialiniai darbuotojai 8 1377
3. Specialistai 12 1012
4. Sveikatos priežiūros specialistai (slaugytojos, masažuotoja, kineziterapeutas) 11

977

5. Socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojo padėjėjai 57 841
6. Valytojai 8 560
Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2019-04-12