Darbo užmokestis


Strėvininkų socialinės globos namų darbuotojų darbo užmokestis

(2018 m. II ketvirčio duomenys)

Eil. Nr. Darbuotojų kategorijos Pareigybių skaičius

Darbo užmokestis, tenkantis vienai pareigybei, eurais (priskaityta)

1. Skyrių vadovai 4 1285
2. Socialiniai darbuotojai 8 875
3. Specialistai 12 637
4. Sveikatos priežiūros specialistai (slaugytojos, masažuotoja, kineziterapeutas) 11

663

5. Socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojo padėjėjai 57 512
6. Valytojai 8 400
Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2018-07-16