Darbo užmokestis


Strėvininkų socialinės globos namų darbuotojų darbo užmokestis

(2021 m. I ketvirčio duomenys)

Eil. Nr. Darbuotojų kategorijos Pareigybių skaičius

Darbo užmokestis, tenkantis vienai pareigybei, eurais (priskaityta)

1. Skyrių vadovai 4 2260
2. Socialiniai darbuotojai 8 1240
3. Specialistai 12 919
4. Sveikatos priežiūros specialistai (slaugytojos, masažuotoja, kineziterapeutas) 11

1078

5. Socialinio darbuotojo padėjėjai 58 863
6. Valytojai 8 627
Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2021-05-04