Darbo užmokestis


Strėvininkų socialinės globos namų darbuotojų darbo užmokestis

(2018 m. III ketvirčio duomenys)

Eil. Nr. Darbuotojų kategorijos Pareigybių skaičius

Darbo užmokestis, tenkantis vienai pareigybei, eurais (priskaityta)

1. Skyrių vadovai 4 1336
2. Socialiniai darbuotojai 8 872
3. Specialistai 12 690
4. Sveikatos priežiūros specialistai (slaugytojos, masažuotoja, kineziterapeutas) 11

720

5. Socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojo padėjėjai 57 519
6. Valytojai 8 400
Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2018-10-15