Darbo užmokestis


Strėvininkų socialinės globos namų darbuotojų darbo užmokestis

(2017 m. IV ketvirčio duomenys)

Eil. Nr. Darbuotojų kategorijos Pareigybių skaičius

Darbo užmokestis, tenkantis vienai pareigybei, eurais (priskaityta)

1. Skyrių vadovai 4 1293
2. Socialiniai darbuotojai 8 776
3. Specialistai 12 651
4. Sveikatos priežiūros specialistai (slaugytojos, masažuotoja, kineziterapeutas) 11

692

5. Socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojo padėjėjai 56 473
6. Valytojai 8 390
Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2018-02-02