Darbo užmokestis


Strėvininkų socialinės globos namų darbuotojų darbo užmokestis

(2019 m. IV ketvirčio duomenys)

Eil. Nr. Darbuotojų kategorijos Pareigybių skaičius

Darbo užmokestis, tenkantis vienai pareigybei, eurais (priskaityta)

1. Skyrių vadovai 4 1741
2. Socialiniai darbuotojai 8 1269
3. Specialistai 12 1110
4. Sveikatos priežiūros specialistai (slaugytojos, masažuotoja, kineziterapeutas) 11

1002

5. Socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojo padėjėjai 57 819
6. Valytojai 8 559
Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2020-03-06