Darbo užmokestis


Strėvininkų socialinės globos namų darbuotojų darbo užmokestis

(2020 m. II ketvirčio duomenys)

Eil. Nr. Darbuotojų kategorijos Pareigybių skaičius

Darbo užmokestis, tenkantis vienai pareigybei, eurais (priskaityta)

1. Skyrių vadovai 4 2285
2. Socialiniai darbuotojai 8 1377
3. Specialistai 12 1131
4. Sveikatos priežiūros specialistai (slaugytojos, masažuotoja, kineziterapeutas) 11

1167

5. Socialinio darbuotojo padėjėjai 58 1042
6. Valytojai 8 636
Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2020-07-15