Naujienos

2020-02-18 09:02:13

Vasario 16 dienos minėjimas "Laisvės keliu"

"Laisvė - tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui, laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę."

(Adolfo Suarez)

Švęsdami Vasario 16-ąją, su pagarba ir pasididžiavimu prisiminėme ryškiausias asmenybes, kurios paklojo Valstybės pamatus. Asmenybes, kurios turėjo drąsių norų būti laisvais, o mes šiandien vieni kitiems linkėjome tvirtai eiti tuo laisvės keliu, nes tik nuo mūsų visų pastangų, nuo mūsų suvienytų minčių, nuo mūsų sujungtų širdžių ir nuo vertybių priklauso, kokią Lietuvą kuriame. Šiandien, švęsdami Lietuvos gimtadienį, atsigręžėme į savo tautos istoriją, prisiminėme narsiai ginusius mūsų laisvę partizanus. Tradiciškai šią dieną buvo pagerbti ir darbuotojai, jiems įteikiant padėkas už nuoširdų darbą. Šia proga globos namų direktorius, Kęstutis Jakelis,  mūsų bendruomenei linkėjo pajusti bendrystės, laisvės ir vienybės jausmą, minėjo, jog kiekvienas esame svarbus ir brangus kuriant ir saugant mūsų brangią Tėvynę, kalbėjo apie meilę Lietuvai ir jai atliekamų darbų svarbą.

Kiekvieno mūsų širdyje Vasario 16-oji išliks kaip lietuvių vienybės bei kovos dėl laisvės simboliu...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka