Naujienos

2019-12-24 03:12:03

Uždegant Angelų žvakę...

Už tavo pečių

Balto sparno šešėlis,

Lyg kūdikio juokas,

Ar spindintis sniegas.

Šviesu širdyje,

Dangus mėlynas, mėlynas,

Kaip vasaros rytą

Pabudus iš miego.

 

Visada Jis šalia,

Kaip didelio džiaugsmo laukimas.

Ant šventinio stalo

Eglutės šakelė...

Lyg sapnas,

Vaikystės dienų atminimas, -

Laiko rankoje angelas

Baltą plotkelę... 

(Birutė GAIGALIENĖ "Tavo angelas")

Gruodžio 23 dieną uždegėme ketvirtąją Advento žvakę – mūsų atgimusios vilties, atnaujinto pasitikėjimo ženklą.  Šiandien, jau dega visos keturios Advento žvakelės. Kaip šie žiburiai vienas po kito plėtė šviesos ratą tarp mūsų, taip ir mes patys esame pašaukti dalintis gerumo spinduliais. "...Gerumas neatsiejamas nuo atjautos ir meilės, nuoširdumo ir nuolankumo. Gerumas nelaukia, kada jam bus padėkota, tai jis dėkoja už galimybę patirti tą neįkainojamą gyvenimo bendrystės skalsą, atveriančią žmogaus širdį..." Šiandien drauge su svečiais atvėrėme širdis ir dalijomės gerumu...

Paskutiniąją advento vainike žvakę uždegė ir savo šventinį koncertą mums padovanojo svečiai, kolektyvas „Volungėlė“, vadovaujamas R. Griesiuvienės.

Dėkojame už suteiktą šilumą ir glaudų bendradarbiavimą.

 

 

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka