Naujienos

2019-09-30 03:09:54

Šv. Vincento atlaidai...

 "Skleisk savo gailestingumą kitiems, kad nebūtų nei vieno stokojančio tarp tų, kuriuos sutinki, kad nebūtų tokio, kuriam nepadėtum. Nes kokia viltis mums beliktų, jei Dievas atimtų iš mūsų savo Gailestingumą?"

(Šv. Vincentas Paulietis)

Gailestingumas nuo amžių beldžiasi į žmogaus širdį. Gailestingumas - tai meilė - tai žmogiškumo esmė. Gailestingumas yra duoti ne tai, ko kitas nori, bet tai, ko jam tuo metu labiausiai reikia. Meilės ir tikro rūpesčio kitu žmogumi. Patyrę Dievo gailestingumą, esame kviečiami juo dalytis su kitais...

Rugsėjo 27 diena mūsų bendruomenei yra dviguba šventė. Tądien yra švenčiami Šv. Vincento Pauliečio atlaidai ir minima Socialinio darbuotojo diena. Tai diena, kuri praskaidrinta daugybe šiltų žodžių, sveikinimų, linkėjimų, šypsenų ir geros nuotaikos.

Šia proga Žiežmarių parapijos klebonas Marius Talutis su klebonu Roku Puzonu ir Darsūniškio parapijos klebonu Petru Linkevičium aukojo Šv. Mišias. Maldos metu kvietė susimąstyti, koks svarbus yra žmogui santykis su Dievu. 

Po iškilmingų Mišių sveikinimo žodžius  tarė seimo narė Laimutė Matkevičienė, linkėdama visiems stiprios sveikatos, begalinės kantrybės, prasmingų darbų ir Dievo palaimos.  Gražių žodžių nestokojo ir globos namų direktoius, Kęstutis Jakelis, kuris teigė, kad visi globos namuose dirbantys darbuotojai yra dirbantys socialinį darbą, kurie būna šalia žmogaus, ne tik tuomet, kai prireikia fizinės, bet ir dvasinės pagalbos. Kurie ne tik paguodžia, išklauso, taria šiltą ir gražų žodį, bet ir atiduoda dalelę savęs. Taip pat skambėjo globos namų gyventojų muzikiniai sveikinimai ir linkėjimai visiems salėje susirinkusiems.


 

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka