Naujienos

2016-03-11 10:10:50

Su mūsų Laisvės diena

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma : “atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė.” Tai iškili ir prasminga diena, kurią kovo 10 d. paminėjome gausiai susirinkę salėje. Būdami drauge prisiminėme didįjį pakilimą ir veržimąsi į laisvę, kuris mus atvedė į atkurtą Lietuvą.

Šiandien visų nuotaika itin džiaugsminga ir pakili, nes minint Lietuvos nepriklausomybės dieną mūsų namuose suskambo veržlūs pučiamųjų garsai. Kaišiadorių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Artūras Vrublevskis) dovanojo koncertą ir džiugino mus skambiomis melodijomis.

Šią dieną mus visus jungė meilė Tėvynei ir muzikai… Tad puoselėkime ir branginkime ją…