Naujienos

2017-01-17 10:01:03

Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena

Tą naktį tankai traiškė laisvę,

Tą naktį iš juodų juodžiausią.

Tą naktį jie krauju aplaistė

Tėvynę lyg viltim šviesiausia.

Tą naktį kūnai mūrais stojo

Prieš aršų pyktį ir niekšybę.

Tą naktį širdys užgiedojo,

Kad saugotų vilties galybę.

Tą naktį tankai nesutraiškė

Nei laisvės, nei vilties tvirtovės.

Tą naktį ugnimi pražydo LAISVĖ

Ir nuolatos garbės sargyboj stovi.

(Pranciška Regina Liubertaitė, 2013)

Prabėgo jau 26 - eri metai, o tų laikų įvykiai ir vaizdai mūsų nepalieka ir dabar. Jie visuomet sugrįžta prisiminimuose, nes 1991 m. sausio 13 - oji yra mūsų istorijos dalis, esanti labai svarbi ir turtinga. Kasmet minime šią dieną, kad ji neišdiltų iš mūsų atminties ir suprastume, kaip svarbu atkovojus laisvę, jos neprarasti.

8 val. ryte dešimčiai minučių užgesinome šviesas ir languose uždegėme vienybės ir atminimo žvakutes, taip pradėjome minėti Laisvės gynėjų dieną. Prisijungėme prie 10 kartą Lietuvoje vyksiančios pilietinės iniciatyvos "Atmintis gyva, nes liudija". Žvakių šviesa įprasminome šviesą, gyvybę ir teisingumą.

Vėliau visi įsisegėme atminties ir pagarbos ženklą -  neužmirštuolės žiedą prie savo širdies. Neužmirštuolių prasmė - kad ir silpnos, kad ir bejėgės, jos gyvena mūsų atmintyje. Jos reiškia būtent tą gerą tikėjimą, kurio dėka galima laimėti. Palaikydami akciją"Neužmirštuolė" sakome, kad atsimename ir neužmirštame tų, kurie aukojo gyvybes, patyrė sužeidimus ir tada stojo be jokio kito ginklo, tik sava meile ir tikėjimu prieš žiaurų priešą, suteikė mums Viltį į ateitį eiti Laisvės keliu.

11 val. visi susirinkome globos namų salėje, kur paminėjome Laisvės gynėjų atminimą. Tylos minute pagerbėme žuvusiuosius, giedojome Lietuvos himną. Klausėmės globos namų direktoriaus, Kęstučio Jakelio, sveikinimo ir pasakojimo apie 1991 m. Laisvės gynėjų dienos reikšmę ir svarbą, apie laisvę kaip neįkainojamą turtą. Žiūrėjome filmus ir dokumentinę medžiagą apie tragiškus sausio 13 - osios įvykius, dalijomės savo mintimis.

Tik pažindami ir gerbdami praeitį, galime kurti Lietuvos ateitį. 

Nuotrauka

Nuotrauka