Naujienos

2020-01-14 09:01:40

Priesaika - gyventi laisvai

Jeigu šitaip reikėjo, Tėvyne,

Nuplauti krauju Tavo kojas,

Eik į ateitį - taką pramynėm,

Kad surastum šviesesnį rytojų.

Tau tą naktį paparčiu pražydo

Netikėtai sušaudytos širdys.

Tiktai ašarom skausmo negildyk -

Tvirtumu nugalėsi pavojus.

Jeigu šitaip reikėjo, Tėvyne,

Nušluostyt žaizdas mūsų kūnais...

Tavo vardo tamsa neištrynė -

Eik įkopti į Laisvės viršūnę.

(Pranciška Regina Liubertaitė)

Ne kartą mus mėgino ant kelių parklupdyt, tačiau mes kėlėmės nesyk. Ir tą Sausio 13 - ąją. kruvinąjį sekmadienį, žmonės, kupini ryžto ir tikėjimo, nė nedvejodami taip pat stojo prieš tankus, siekdami Laisvės. Tai diena, kuri mūsų istorijoje įeina kaip skaudi žaizda bei kovos už Laisvę etapas.

Šiandien minėdami Laisvės gynėjų dieną, prisiminėme kokia yra mums svarbi ir brangi Laisvė - nepasveriama, neapskaičiuojama - tiesiog neįkainojama. Laisvė - didžiausia kiekvieno žmogaus ir kiekvienos tautos vertybė. Džiaugiamės, kad šią dieną drauge su mumis minėjo ir iš Žiežmarių kultūros centro ansmablis "Įvairi muzika" (vadovė Laima Kaulakienė). Dėkojame už šilumą ir dovanotas melodijas.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka