Naujienos

2017-01-05 11:01:55

Nauji metai-nauji darbai

Taip jau yra, kad Naujųjų metų dienomis įprasta metus sieti su naujais siekiais, pokyčiais ir geresnių rezultatų siekimu. Todėl ir mūsų kolektyvas naujus metus pradeda nuo naujų idėjų paieškų, kompetencijų plėtojimo ir įgūdžių gerinimo. Sausio 2-3 dienomis turėjome galimybę sudalyvauti seminare tema "Darbas komandoje ir aptarnavimo kokybė". Vienas iš seminaro lektorių buvo svečias iš Ukrainos Sergej Čiumačenko.

Teorinių ir praktinių mokymų metu buvo aptartos šios temos: savimotyvacija ir įsitraukimas, kokybiškas aptarnavimas, psichologinė kolektyvo ekologija, darbas komandoje, mokėjimas mokytis, savilyderystė, sprendimų priėmimas ir grįžatamasis ryšys.

Seminaro metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas socialinio darbuotojo profesijos įprasminimui, gebėjimui motyvuoti save ir kitus. Praktinių užduočių metu dirbome su saviverte, bendravimo kompetencijomis ir bendradarbiavimo lankstumu. Mokėmės palaikyti kolegas. Tobulinome gebėjimą mokytis iš klaidų ir gebėjimą atkurti bei palaikyti emocinę pusiausvyrą įgūdžius. Svarbus buvo ir  asmeninės atsakomybės didinimas siekiant visapusiško veiklos efektyvumo, gebėjimas nustatyti ribas ir vesti į sprendimus orientuotus pokalbius su kolegomis. Taigi tobulinome savo darbo procesą, kad būtų teikiamos kokybiškos paslaugos ir užtikrintas mūsų globos namų gyventojų saugumas.

 

Nuotrauka

Nuotrauka