Naujienos

2016-12-14 08:12:24

Mūsų draugystę jungia malda...

"Malda yra ne kas kita, kaip draugystė, dažnas bendravimas vienumoje su Tuo, kuris, kaip žinome, mus myli" (Gyvenimo knyga 8,5)

Kalėdos - tai šventė, skirta minėti Jėzaus gimimą. Jėzaus gimimu Dievas įrodė savo nuostabią meilę žmonijai ir užtikrino visiems naujo gyvenimo pradžią. Kiekvieną kartą, kai švęsdami Kalėdas minime Jėzaus gimimą, Dievas vis iš naujo kviečia mus atsiverti Jo meilei. (Ap 22,17)

Adventas - laukimo ir vilčių laikas. Laukimas - Jėzaus gimimo, kai nužengia tarp žmonių Meilė ir dovanoja savo širdį. Ir šį tikėjimą sustiprinti mums padeda Aušros Vartų Marijos ir Šv. Teresėlės bendruomenės narės, vienuolės karmelitės, Žiežmarių parapijos klebonas Rokas Puzonas, Širvintų parapijos vikaras kun. Povilas  Slaminis ir jaunimas.

Gruodžio 9 d. Šv. Mišių metu visi atvėrėme savo širdis ir įsileidome gėrį. Seserys mus kvietė draugauti su Jėzumi ir puoselėti šią draugystę tyloje. Ragino kiekvieną iš mūsų susitikti su juo  maldoje. Taigi malda tapo mūsų keliu dvasinio tobulėjimo link.

Po pamaldų drauge daug bendravome, giedojome, dalyvavome jaunimo surengtoje viktorinoje apie Adventinį laikotarpį.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka