Naujienos

2018-11-05 10:11:10

Malda išėjusiems...

MELDŽIUOSI!

Šiandien meldžiuosi už išėjusius...

Už tuos, kurių jau namuose nebus.

Kurie - dar pasakyt kažko nespėjo,

Paliko šeimą, mylinčius draugus.

Ir už tuos, kurių jau nesutinkam,

Neprasilenkiame gyvenimo keliu.

Tą tuštumą maldom užpildom

Ir šiluma žvakelių uždegtų.

O vaškas tirpsta ašaromis virtęs...

Beprasmiai žodžiai tyloje suduš.

O Dieve, būk jiems gailestingas,

Atverk ramybės, paslapties vartus...

Už tuos, kurių gyvenimas trapus.

Te lapkričio žvaigždelės krintančios -

Ne liūdesį, o džiaugsmą neša į namus.

Nijolė Arštikaitienė

Lapkričio 1 dieną prisiminėme mums brangius žmones - artimuosius, pažįstamus, draugus. Ant kapų nuėję uždegėmę žvakeles, susikaupę, būdami tyloje ir rimtyje meldėmės.

Nuotrauka

Nuotrauka