Naujienos

2019-03-12 04:03:17

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas "Tauta gyva"

Kovo 8 dieną, po pietų šventėme mūsų Valstybės laisvę ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šventę, kuri yra brangi kiekvienam lietuviui, nes, anot poeto Justino Marcinkevičiaus, "Nepriklausomybė yra visų ir kiekvieno Lietuvos žmogaus kūryba". Taigi, kaip ir kasmet, minime ir akcentuojame jos svarbą, prisimename istorijos pamokas ir apmąstome vertybes.

Sveikinimus Lietuvai ir mums susirinkusiems bei svečiams skyrė globos namų direktorius, Kęstutis Jakelis. Kalbėdamas visus susirinkusius ragino didžiuotis savo Tėvyne ir nepamiršti žuvusiųjų, aukojusių savo gyvybes už laisvę. Kvietė branginti ir džiaugsmingai švęsti šią dieną.

Taip pat šventinius linkėjimus mūsų bendruomenei siuntė ir koncertą dovanojo balsingosios Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kaišiadorių filialo moterų vokalinio ansamblio "Volungėlė" dainininkės (vadovė Regina Griesiuvienė).

Nuotrauka

Nuotrauka