Naujienos

2020-03-16 03:03:35

Lietuvai - mūsų širdis

„Lietuva – tai mes visi, kokie mes – tokia ir Lietuva, tad galvokime apie ją šiandien,

gyvenkime joje šiandien, dirbkime, mokykimės, mylėkime, džiaukimės, šypsokimės, kurkime

ir būkime laimingi šiandien, gyvendami savo valstybėje, savo Lietuvoje“.

(Vytautas Landsbergis)

Nuo ankstyvo ryto, su jauduliu širdyse, kovo 10 dieną pradėjome ruoštis šventei - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.

Prieš 30 metų paskelbtą žinią apie atkurtą Lietuvos nepriklausomybę minėjome piešdami, išreikšdami savo mintis ir jausmus, sveikindami Lietuvą "Atkurtai Lietuvai linkiu“...

Po pietų susirinkę salėje tvirtai sau ir kitiems pasisakėme, kad norime visada būti laisvi, norime ir galime gyventi, laisvai kalbėti, gyvuoti kaip laisva, savarankiška, visateisė šalis. Draugiškai susikabinę rankomis, dainuodami lietuvišką dainą, parodėme, kad esame tvirti ir galintys patys kiekvieną dieną kurti savo Valstybę už kurią ir esame atsakingi. Šventinė nuotaika, susikaupimas dar ilgai gyvavo kiekvieno iš mūsų širdyje.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka