Naujienos

2020-12-22 10:12:35

Kalėdinis sveikinimas

Mielieji,

  Šios Šv. Kalėdos nepaprastos.

Išgyvename ypatingą metą. Užklupusi žmoniją liga, dar kartą atskleidė mūsų žmogiškumą, atjautą, atsakomybę, pasiaukojimą. Tokiais momentais išbandomas žmogus, jo dvasia.

Galime didžiuotis savo darbuotojais-nei minutei mūsų globojamieji nebuvo palikti be pagalbos.

Galime didžiuotis savo gyventojais, jų susitelkimu, supratimu ir atsakomybe.

Dėkingi gyventojų artimiesiems už supratimą, palaikymą ir gerus žodžius.

Sveikatos ir stiprybės linkiu visiems, o ypatingai sergantiems ir sirgusiems mūsų bendruomenės nariams!

Su Viltimi pasitikime šias Šv. Kalėdas - Kristaus gimimo šventę!

 

Direktorius                             Kęstutis Jakelis