Naujienos

2020-01-20 09:01:51

Kai siela dainuoja...

Muzika - tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas.

(Mikalojus Konstantinas Čiurlionis)

Šiandien, sausio 17 dieną, mūsų namuose nutilo kalba, nes skambėjo muzika ir dainos, kurios palietė kiekvieno klausančio sielas ir širdis. Globos namų ansamblis "Strėva", vedinas muzikos vadovo, Arvydo Kairevičiaus, dovanojo koncertą "Kai siela dainuoja".

Nuotrauka

Nuotrauka