Naujienos

2020-05-29 01:05:58

GYVENTOJŲ LANKYMO STRĖVININKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE EKSTREMALIOS SITUACIJOS (DĖL COVID-19 VIRUSO) METU TVARKA

 

 

 

PATVIRTINTA

Strėvininkų socialinės globos namų direktoriaus

2020 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-42

 

 

GYVENTOJŲ LANKYMO STRĖVININKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE EKSTREMALIOS SITUACIJOS (DĖL COVID-19 VIRUSO) METU TVARKA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos vadovo 2020-06-17 d. sprendimu Nr. V-1496 „Dėl būtinų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose“, nustatau globos namų gyventojų lankymo tvarką:

1. Lankyme gali dalyvauti tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

2. Lankyti gali asmenys, nesantys saviizoliacijoje ir neturėję jokių kontaktų su sergančiais COVID-19 asmenimis;

3. Lankytojai, atvykę į globos namus, privalo registruotis slaugytojų kabinete (Lankytojų registracijos žurnalas esant ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19) (Priedas Nr. 1) , jiems sudaryta galimybė matuoti kūno temperatūrą, prie įėjimo privaloma dezinfekuoti rankas. 

4. Lankytojams viso lankymo metu rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

5. Vieną gyventoją jo kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti tik vienas asmuo;

6. Lankymo trukmė – ne ilgesnė kaip 15 minučių. Po kiekvieno susitikimo privalo būti atliekamas patalpų valymas (dezinfekcija) ir vėdinimas;

7. Susitikimo metu vengti artimo kontakto, užtikrinti fizinio atstumo laikymąsi;

8. Kai atvykusio asmens ir gyventojo susitikimas vyksta globos namų patalpose, lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų;

9. Kai atvykusio asmens ir gyventojo susitikimas vyksta lauke, vieną gyventoją tuo pačiu metu gali lankyti daugiau asmenų, susitikimo trukmė neribojama, bet būtina vengti artimo kontakto, laikytis fizinio atstumo.

10. Surinktus asmeninius duomenis, kurie numatomi rinkti remiantis šia tvarka, gali tvarkyti tik įgalioti asmenys. Šie duomenys bus tvarkomi iki ekstremalios situacijos bei iš viso to išplaukiančių pavojingų aplinkybių išnykimo. Šioms aplinkybėms išnykus šiuo tikslu surinkti duomenys bus nedelsiant sunaikinti.

11. Duomenų tvarkymui bus taikomos visos kitos globos namų duomenų tvarkymo taisyklės/politika tiek, kiek savo esme jos neprieštarauja šioje tvarkoje numatytam duomenų tvarkymui. 

 Atsiprašome visų dėl laikinų ribojimų ir šiuos ribojimus lydinčių nepatogumų. Visos šios priemonės taikomos dėl gyventojų saugumo.