Naujienos

2018-05-25 03:05:25

"Giesmių pynė Marijai" - giedojimo susibūrimas Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčioje.

 

                      Šiltą ir saulėtą gegužės 24-osios rytą jau antrus metus iš eilės vykome į giedojimo susibūrimą ,,Giesmių pynė Marijai", Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčioje, kurį organizavo Skemų socialinės globos namai.

                      Dvasinės šventės pradžioje, visus susirinkusius į nedidelę, tačiau labai jaukią bažnytėlę, pasveikino šių Dievo namų šeimininkas - kunigas Laimonas Nedveckas. Savo pamoksle dvasininkas kalbėjo apie žmogaus pasirinkimą tapti tuo kuo nori jis tapti, apie pašaukimą Dievui: < > „pašaukimas - didžiausias slėpinys. Sunku ką pasakoti kitiems, kai negali tos paslapties išsiaiškinti pats, - svarstė klebonas. - Juk kiekvienas klausia, kas yra pasaulis, kas yra Dievas, kas yra žmogus, kas yra bendravimas, kas esu aš, koks mano santykis su pasauliu, Dievu, kitais žmonėmis“< >.   Po savo išsakytų minčių pakvietė visus susiburti ir giedoti...

                      Giesmių pynėje šiais metais, taip kaip pernai buvo supinta gražiausios giesmės apie Mariją, kurias giedojo šio renginio šeimininkai ir atvykę svečiai. Po giesmių giedojimo kunigas Laimonas Nedveckas aukojo Šv. Mišias, skirtas Švč. Marijai, kurių metu giedojo svečiai iš Vilniaus Arkikatedros Liaudies giesmių ansamblis ,,Ūla“ Pasibaigus Šv. Mišioms pasibendrauti bei pasistiprinti visi susirinkome šventoriuje Agape.

                     Kad kelionė neprailgtų ir dar labiau būtų įsimintina, pakeliui aplankėme Labanoro regioninio parko apžvalgos bokštą Mindūnuose. Tai 36 metrų aukščio bokštas, iš kurio atsiveria nuostabūs Labanoro girios ir ją supančių ežerų vaizdai. Patys ištvermingiausieji  išbandė savo jėgas ir pasiekė bokšto viršų, tai  lyg kopimas ant devynaukščio namo stogo. Norint
pamatyti įspūdingą gamtos panoramą, teko užlipti 214 laiptelių...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka