Naujienos

2021-01-15 04:01:21

30 apgintos Laisvės metų - neišmatuojama jausmu sukaktis...

 

 

"Ne vilkas gūdžią naktį staugė,

Ne žirgas žvengė ant kalvos,-

Tą naktį sirenos visos kaukė

Ir šaukė ginti Lietuvos..."

Praėjo trys dešimtmečiai nuo 1991 sausio 13-osios įvykių, kuomet susitelkus ir vieningai buvo kovojama už laisvą Lietuvą. Šiemet šią ypatingą sukaktį minėjome kitaip – be didelių iškilmių ir susibūrimų. Ta proga, rankose šildėme pačių pasigamintus neužmirštuolių žiedus, dalyvavome visuotinėje pilietinėje akcijoje "Atmintis gyva, nes liudija" ir 8 val. ryte 10 minučių languose uždegėme vienybės ir atminimo žvakutes pagerbdami Sausio 13 didvyrius. 

Nuotrauka

Nuotrauka